Μεταπτυχιακό Φυσικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών ο σπουδαστής πρέπει να παρακολουθήσει τρία  υποχρεωτικά μαθήματα (Ηλεκτρομαγνητισμός Ι, Κβαντική Μηχανική Ι και Στατιστική Φυσική) και ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, από μια δεξαμενή μαθημάτων που δίνονται στο πρώτο εξάμηνο (Θεωρητική Μηχανική, Αλληλεπίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και Ύλης, Πειραματικές Μέθοδοι (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Οπτοηλεκτρονικής) Ι, Κβαντική Θεωρία Πεδίου Ι),  καθώς και να συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις αυτών. Κατά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο σπουδαστής πρέπει να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό μάθημα (Κβαντική Μηχανική ΙΙ) και τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, από μια δεξαμενή μαθημάτων που δίνονται στο δεύτερο εξάμηνο (Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ, Ραδιοπεριβαλλοντική Ανάλυση, Στοιχειώδη Σωματίδια, Πυρηνική Φυσική, Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Φυσική των Λέϊζερ, Πειραματικές Μέθοδοι (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Οπτοηλεκτρονικής) ΙΙ, Κβαντική Θεωρία Πεδίου ΙΙ, Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Οργανολογία, Πυρηνικοί αντιδραστήρες σύντηξης, Γενική Σχετικότητα), καθώς και να συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις αυτών.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα αξιολογούνται με τη συμμετοχή τους στο μάθημα, με ασκήσεις και εργασίες που υποχρεούνται να παρουσιάσουν και με τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά τα 2/3 από τα 8 μαθήματα του κύκλου σπουδών και κατά το 1/3 από τη μεταπτυχιακή εργασία την οποία οι φοιτητές παρουσιάζουν δημόσια, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. ‘Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές’.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος είναι ισοδύναμα και η διδασκαλία τους αντιστοιχεί σε 4 ώρες σε εβδομαδιαία βάση (με την εξαίρεση των εργαστηριακών μαθημάτων), για εξάμηνο 13 εβδομάδων. Αντιστοιχούν 7.5 ΕCTS σε κάθε μάθημα, 60 ΕCTS στα δύο εξάμηνα (ανά 30 ECTS σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), 30 ECTS στη μεταπτυχιακή εργασία και συνολικά 90 ECTS για το όλο πρόγραμμα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές’ είναι δωρεάν για όλους τους φοιτητές. Η μοναδική πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του ΕΜΠ, μέσω του κωδικού ενίσχυσης μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής ΕΜΦΕ, που είναι η συντονίζουσα σχολή. Γίνεται μάλιστα προσπάθεια για τη θέσπιση υποτροφιών για τους φοιτητές που θα επιτύχουν τις καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Η προσφορά της Σχολής ΕΜΦΕ δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να μην επιβαρύνονται οικονομικά και να μπορούν να εντρυφήσουν στον κλάδο της Φυσικής απερίσπαστοι.

ΣΕΜΦΕ

Συμμετείχαν Πάνω από 320 Φοιτητές από το 2005 ως Σήμερα.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

ΛΑΒΑΜΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ
ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΞΑΝΑΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.